NUMEROLOJİ MİSYONU │ Spiritüel ve Metafizik Alana Hakim Olmak - 11.11 Kitap Önerisi (121 Adet)


saybeni, numeroloj, kitap önerisi, spiritüel, pin kodu, insanın pin kodu, numeroloji nedir ,pin kodu hesaplama, numeroloji hesaplama, numeroloji pin kodu, hayatın pin kodu, metafizik, bilgi, ali morpheus

Büyük Üstat Rene Guenon’a göre (doğum adı 22’dir) Agartha’dan kovulan Çingeneler aracılığıyla yeryüzüne çıkan kadim ilimlerden biri olan Numeroloji'nin misyonu; kişinin kendini tanıma serüvenine bir başlangıç yapabilmesi için, daha derin manevi araştırmalara merak oluşmasını sağlamaktan ibarettir. Hakkında çok fazla spekülasyon yapılan metafizik konular, temel altyapı bilgileri olmadan anlaşılamayacak olan geniş bir literatürdür. Bu alanda okuma yapan meraklıların en temel sorunu; ilk etapta “bütüne” dair bir fikir sahibi olmaları gerekirken bu adımı atlayıp, gerçeküstü gibi görülen “parçaya” dair bilgilere takılıp kalmalarıdır. Bunun sonucu olarak da genel çerçeveyi gözden kaçırarak olayları “inanç” boyutuna indirgemeleridir. Bunun adı, spiritüelizmi yani ruhçuluk akımını dinleştirmekten başka bir şey değildir. Kenarından kıyısından el yordamıyla yoklayarak manevi literatüre dair bir yargıya varmak mümkün olamaz.

Bu nedenle bu alanı tanıma kısmını layıkıyla yapmak isteyen dostlarımıza, bu yolda samimi ilerleme çabası olan açık fikirli tüm araştırmacılara, ister yeni başlıyor olsunlar isterse uzun zamandır ilgileniyor olsunlar; spiritüel ve metafizik alana dair faydalı olabilecek bir okuma listesi hazırlanmıştır. Hazırlayan ustaya göre, öncelikli olarak okunması gereken eserleri sıralamada herhangi bir kıstas gözetilmemiştir. Konuya tamamıyla yabancı olanlara “Bilim Araştırma Merkezi” serisinden başlamaları önerilir.

*Bilim Araştırma Merkezi’nin bütün kitapları (toplam 90 adet).

1- Psikedelik Şamanizm, Jim Dekorne, Okyanus Yayınları.

2- Kundalini Tantra, Swami Satyananda Saraswati, Okyanus Yayınları.

3- Chumalu Yüreğin Yolu, Luis Espinoza, Okyanus Yayınları.

4- Mistik Yürek Hazret, İnayet Han, Okyanus Yayınları.

5- Ezoterik Sözlük, Helmut Werner, Omega Yayınları.

7- Onlar Burada, Bob Frissell, Kozmik Yayınları.

8- İçsel Özgürlügün Yolu, Patanjali, Arıtan Yayınları.

9- Anılar Düşler Düşünceler, Carl Gustave Jung, Can Yayınları.

10- Semboller Ansiklopedisi, Alparslan Salt, Ruh ve Madde Yayınları.

11- Ruhlar Kitabı, Allen Kardec, Ruh ve Madde Yayınları.

12- Büyük İnisiyeler, Edouard Schure, Ruh ve Madde Yayınları.

13- Holografik Evren, Michael Talbot, Ruh ve Madde Yayınları.

14- Dingin Savaşçı, Dan Millman, Kuraldışı Yayınları.

15- Enkinin Kayıp Kitabı, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yayınları.

16- Çakra Teorileri, Dr. Hiroshi Motoyama, Ruh ve Madde Yayınları.

17- Akaşik Kayıtlar, Rudolf Steiner, Ruh ve Madde Yayınları.

18- Hint Felsefesi, Heinrich Zimmer, Ruh ve Madde Yayınları.

19- Olağanüstü İnsanlarla Karşılaşmalar, George Ivanovitch Gurdjieff, Ruh ve Madde Yayınları.

20- Gurdjieff ve Ouspensky Ögretisi Üzerine Psikolojik Yorumlar, Maurice Nicoll (Toplam 5 cilt) Ruh ve Madde Yayınları.

21- Bilinmeyen Jung, Stephan A. Hoeller, Ege Meta Yayınları.

22- Kutsal Evrim, Edouard Schure, Ege Meta Yayınları.

23- Kabballah, Arzu Cengil, Ayna Yayınları.

24- Dünyaya Mektup, Elia Wise, Meta Yayınları.

25- Mong, Hendrick Vannek, Meta Yayınları.

26- Evrenin Sevgi Bilinci, John Baines, Kozmik Yayınları.

27- Türklerin Kültür Kökeni, Ergun Candan, Sınır Ötesi Yayınları.

28- 100 Gün, Eric Steven Yudelove, Dharma Yayınları.

29- Şamanın Yolu, Michael Harner, Dharma Yayınları.

30- Kabala, Ahmet Ekinci, Dharma Yayınları.

31- Tibet’in Unutulmuş Sırları, Alexandra David Neel, Dharma Yayınları.

32- Tibet’te Büyü ve Gizem, Alexandra David Neel, Dharma Yayınları.

33- Kelebeğin Rüyası, Deng Ming Dao, (3 cilt), Dharma Yayınları.

34- Kozmik Hafiza, Rudolf Steiner, Dharma Yayınları.

35- Büyücünün Yolu, Deepak Chopra, Dharma Yayınları.

36- Olduğun Yere Varmak, Steven Harrison, Dharma Yayınları.

37- Tanrı ve Yeni Fizik, Paul Davies, İm Yayınları.

38- Oruçla Gençleşme, Arnold Ehret, İm Yayınları.

39- Tao Te Ching, Lao Tse, Yol Yayınları.

40- Gülhaç, Ömer Tecimer, Plan b Yayınları.

41- Bilinmeyen Hitler, Aytunç Altındal.

42- Meleklerin Küllerinden, Andrew Collins, Avesta Yayınları.

43- Tembelin Aydınlanma Rehberi, Thaddeus Golas.

44- İşaretler, Semboller, Alametler, Raymond Buckland, Kozmik Yayınları.

45- Aydınlanmaya Giden Yol, Ram Dass, Okyanus Yayınları.

46- Maji Anlamı, Amacı, Gücü, W. E Butler, Hermes Yayınları.

47- Madam Blavatsky ve Gizli Öğreti, Murat Sağlam, Mitra Yayınları.

48- Chuang Tzu'nun Kitabı, Chuang Tzu, Biblos Yayınları.

49- Gnostikler, Sean Martin, Kalkedon Yayınları.

50- Bedenin Bilgeliğini Keşfetmek, Ohashi, Okyanus Yayınları.

51- Yasak Tarih, J. Douglas Kenyon, Klan Yayınları.

52- Arif İçin Din Yokyur, Muhyiddin İbn-i Arabi, Sınır Ötesi Yayınları.

53- Ölümsüz Üstatların Yaşamı ve Öğretisi, Cilt 1-2-3, Baird T. Spalding, Akaşa Yayınları.

54- Sufizm-Ruhani Yoldaki Bilgelerin Uygulama Teknikleri, Philip Govins, Şira Yayınları.

55- Işığın ve Karanlığın Oğulları, Yavuz Keskin, Sınır Ötesi Yayınları.

56- Ay'ı Kimler Yaptı?, Alan Butler-Christopher Knight, Sınır Ötesi Yayınları.

57- Şamanik Yolculuk, Sandra Ingerman, Meta Yayınları.

58- İç Yaşam, Hazret İnayet Han, Okyanus Yayınları.

59- Her Ne Arar İsen Kendinde Ara, Meher Baba, Okyanus Yayınları.

60- Yaşayan Zaman ve Yaşamın Entegrasyonu, Maurice Nicoll, Ruh ve Madde Yayınları.

61- Java Büyücüsü, Kosta Danaos, Maya Yayınları.

62- Kundalini ve Çakralar, Genevieve Lewis Paulson, Arıtan Yayınları.

63- Kadim Cadılık Ögretisi, Erhan Altunay, Sınır Ötesi Yayınları.

64- Aydınlanma Nedir?, Kolektif Yazarlar, Ayna Yayınları.

65- Simya Sanatı ve Simyacılar, Archibald Cockren, Mitra Yayınları.

66- Beden İçinde Yolculuk, Johanna Paungger, Thomas Poppe, Omega Yayınları.

67- Türkiye’de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler, Alparslan Salt, Ruh ve Madde Yayınları.

68- Şamanların Erk Hayvanları, Gary Buffalo, Okyanus Yayınları.

69- Başka Yaşamlar Başka Benlikler, Roger J. Woolger, Ruh ve Madde Yayınları.

70- Hristiyan Düalist Heretikler, Janet Hamilton, Yurt Yayınları.

71- Gizli Felsefe 1. Büyü Felsefesi 2. Sayı Büyüsü, Agrippa Von Nettesheim, Bilbos Yayınları.

72- Hermes'ten İdris'e Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri, Sibel Özbudun, Ütopya Yayınları.

73- Hitler’in Yükselişinin Ardındaki Sır ve Nazi Ufoları, Emre Özyumurtacılar, Sınır Ötesi Yayınları.

74- Tao-Culuk'daki Anahtar Kavramlar, Toshihiko Izitsu, Kaknüs Yayınları.

75- Taoculuk Üzerine Meseller, Diyaloglar, Chuang Tzu, Yol Yayınları.

76- Hanok'un Gizemi, Robert Lomas, Yurt Yayınları.

77- Upanişadlar, Max Muller-Paul Deussen, Okyanus Yayınları.

78- Kabalaya Giriş ve Sefer Yetzirah (Oluşum Kitabı), Westcott ve Mathers, Hermes Yayınları.

79- Hermetik Bilge, Pitagoras Malik İlyas Tanrıbağı, Hermes Yayınları.

80- Batıni Tanrıbilim Felsefesi ve Kundalini, Kadim Bilgelerin Tanrısal Öğretisi, Malik İlyas Tanrıbağı, Karina Yayınevi.

81- Gizli Beden, Mehmet Kasım, Müge Kasım, Okyanus Yayınları.

82- Teozofinin Anahtarı, Helena Petrovna Blavatsky, Mitra Yayınları.

83- Hermesçi Bilimlere Giriş, Franz Bardon, Mitra Yayınları.

84- Kökcanlandırmak Sunumlarıyla Ataların Gölgesinden Aydınlığa, Vildan Çolak, Hermes Yayınları.

85- Kadim Viking, İrfani Paul Rhys Mountfort, Ayna Yayınları.

86- Nazizmin Gizli Kökenleri, Nicholas Goodrick-Clarke, Kırmızı Kedi Yayınları.

87- Okültizm ve Enerji, Ferda Ercan Uyulan, Lotus Yayınları.

88- Kadim Pythagoras Kardeşliği, Kitty Ferguson, Ayna Yayınları.

89- Tekrardoğuşu Keşfetmek, Hans Tendam, Ruh ve Madde Yayınları.

90- Tanrıçanın Sihri ve Gücü, Gareth Knight, Ayna Yayınları.

91- Sağlıklı Okültizm, Dion Fortune, Hermes Yayınları.

92- İçimizdeki Tanrıça, Roger J. Woolger, Meta Yayınları.

93- Aura ve Çakra kullanma Klavuzu, Carla Mclaren, Kuraldışı Yayınları

94- Antik Felsefede Gizem ve Büyü, Peter Kingsley, Kabalcı Yayınları.

95- Gülhaç Aydınlanması, Frances A. Yates, Pinhan Yayınları.

96- Ejderi Uyandırmak, Hakan Onum, Yol Yayınları.

97- Enerjinin Dansı, Cem Şen, Dharma Yayınları.

98- Gizli Enerji Terapileri, Dr. Richard Gerber, Dharma Yayınları.

99- Işığın Elleri, Barbara Ann Brennan, Meta Yayınları.

100- Işıgın Doğuşu, Barbara Ann Brennan, Meta Yayınları.

101- Agarta, Ömer Sami Ayçiçek (dört cilt).

102- Tanrı Konuşur, Meher Baba, Arion Yayınları.

103- Ruh ve Kainat, Dr. Bedri Ruhselman, (3 cilt) Gayret Kitabevi.

104- Sadıklar Planı, Ruh ve Madde Yayınları.

105- Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı, Drunvalo Melkisedek, (2 cilt), Owo Yayınları.

106- Gül Haç Evren Kuramı, Max Heindel, Hermes Yayınları.

107- İnsanın Gerçeği Kendini Bilmek, P. D. Ouspensky, Ruh ve Madde Yayınları.

108- İlahi Nizam ve Kainat, Dr. Bedri Ruhselman, Ruh ve Madde Yayınları.

109- Hanif Din, Malik İlyas Tanrıbağı, Hermes Yayınları.

110- Büyü Geçişleri, Taisha Abelar, Dharma Yayınları.

111- Mistik Kabala, Dion Fortune, Hermes Yayınları.

112- 12. Gezegen, Zecharia Sitchin, Ruh ve Madde Yayınları.

113- Tibet’in Uyku ve Rüya Yogası, Tenzin Wangyal Rinpoche, Dharma Yayınları.

114- Ezoterik ve Batıni Doktrinler Tarihi, Cihangir Gener, Yurt Yayınları.

115- Meta Ansiklopedi, Alparslan Salt, Cem Çobanlı, Ruh ve Madde Yayınları.

116- Tao ve Hayat Ağacı, Erick Steven Yudelove, Dharma Yayınları.

117- Merlyn, Douglas Monroe, New Age Yayınları.

118- Sirius Gizemi, Robert Temple, Ruh ve Madde Yayınları.

119- Carlos Castenada’nın bütün kitapları, Söz Yayınları.

120- Ergün Arıkdal’ın bütün kitapları, Ruh ve Madde Yayınları.

121- Osho’nun bütün kitapları ( yaklaşık 70 adet ).