KISA ANALİZLER│Nietzsche Numeroloji Analizi


UYGARLIĞIN MİMARLARI - Dünya Tarihindeki Uzaylı İndigolar
Tam Adı:

Wilhelm Friedrich Nietzsche


türkiye, nietzsche, friedrich, felsefe, kitap, sorgulama, felsefe, filozof, numeroloji, numeroloji nedir, numeroloji 2020, numeroloji 2021, pin kodu, insanın pin kodu, numeroloji nedir ,pin kodu hesaplama, numeroloji hesaplama, numeroloji pin kodu, hayatın pin kodu, anadolu misyonu, türkiye karması, anadolu karması, ruhsal, bilgi, türkiye 2021Wilhelm Friedrich Nietzsche

5 5 1


11

Doğum Tarihi;


15 . 10 . 1844

6 1 8

DM: 24/6

Değişim dönüşüm yılları;


1844

+ 17

1861

+ 16

1877

+ 23

1900

O

9 x x x x x x çağırışımlar

8 x x x x Z i H i n (Z,H)

7 ––

6 x

5 x x x x x x

4 x x

3 x x x x

2 x

1 x


Doğum tarihi takviyeleriyle birlikte;


O

9 x x x x x x

x 8 x x x x

–– 7 –– (kara delik)

x x 6 x

x x 5 x x x x x x

x 4 x x

3 x x x x

x 2 x

x x 1 xAlman filozof. Galaktik transfer uzaylı indigo ruh varlığıyla karşı karşıyayız. Omurga sütununa baktığımızda tek eksik dersle gelen yaşlı bir tasarım olmasına rağmen iki değişik bölgede birden aşağı çökme risk grubu kritik önem arzediyor. Yediden destek alamayan 8 ve 9 birleşerek altıya abanınca, zaten aşağıdan yeterince destek alamayan 5’le beraber kümülatif çöküşe gitmektedir. Papaz (7) baba ve büyükbabayı seçerek doğdu. Okulun katı disiplinli düzenini sıkıcı bularak şiir (9) yazma özgürlüğünün (5) kısıtlanmasına isyan (7) etti. Antik Yunan Klasiklerine (7) yoğunlaşarak filoloji, teoloji ve felsefe konularında yoğun araştırmalar (7) yaptı. Üniversiteye profesör olarak atandı ( p=7 ). Sorgulama ve şüpheyi baştacı eden yedinci çakrayı açma çabası neticesinde dini inancını kaybetti. Askerde attan düşerek geçirdiği kafa travmasının (8) tetiklediği, kronik duygusal bunalım (9) krizlerine girmekteydi. Sanatın (9) felsefesi (7) üzerine yoğunlaşarak tarihin üst insanı (8) yaratan bir tekamül (7) yolu olduğunu savundu. Kişinin dar karakterinin sınırlarını aşarak evrensele açılmasının anahtarını tragedya (7) kavramında aradı. Sağlık sorunları yüzünden sık sık kışları ılıman iklimde geçirmek üzere seyahatlere çıktı (5). Görme bozukluğunun ilerlemesi üzerine (6’ya yığılan baskıdan ötürü) yazılarını sekreterine dikte ediyordu. Kitapları satılmayınca inzivada (7) şehir hayatından uzak kalmayı tercih etti. Hiç evlenmedi (7). Analitik zekası (7-8) ile duygusal zekası (6-9) arasında, yani Apollon ile Dionysos arasında dengeyi kuramadığından dolayı delirerek felçten (7 açamadan) öldü.


*kara delik; hem geçmiş yaşam mezuniyeti yani harfi olmadan karmik borçlu gelip, hem de bu hayatta mezun olmak için kendine bir sınav/görev yazmayan, çakrasını şifalandırıp pozitife geçmeye pek niyeti olmayan ruhun ilgili çakrasına verilen nitelik ismi. Kara delik çakralar en çok şifaya ihtiyaç duyan ve en çok negatif risk grubunda olan çakralardır.


NOT: Bu kısa analiz sayın Rafet Gökhan Ayyüce'nin İndigolar Kitabı'ndan alıntıdır.