KISA ANALİZLER│Hacı Bektaş Veli Numeroloji Analizi

UYGARLIĞIN MİMARLARI - Dünya Tarihindeki Uzaylı İndigolarTam Adı:

SEYYİD MEHMET BİN İBRAHİMÜSSANİ EL-NİŞABURİ HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ


türkiye, evliya, hacı bektaş veli, muhammed, hacı bektaş, peygamber, bektaşi, numeroloji, numeroloji nedir, numeroloji 2020, numeroloji 2021, pin kodu, insanın pin kodu, numeroloji nedir ,pin kodu hesaplama, numeroloji hesaplama, numeroloji pin kodu, hayatın pin kodu, anadolu misyonu, türkiye karması, anadolu karması, ruhsal, bilgi, türkiye 2021


SEYYİD MEHMET BİN İBRAHİMÜSSANİ

5 1 9 5


EL-NİŞABURİ HÜNKAR

5 22 4


HACI BEKTAŞ VELİ

1 6 5


22 + 22 + 19

Doğum Tarihi;


1209

3

Önemli dönüşüm yılları;


1209

+12

1221

+6

1227

+12

1239

+15

1254

+12

1266

O O

O O

9 x x x x x x x x x x x x

8 x x x x

7 x x

6 ––

5 x x x x x x x x x x

4 x x x x x

3 x x x x x x

2 x x x x x x x x

1 x x x x x x x x x x x

Doğum tarihi takviyeleri ile birlikte;


O O

O O

(13 adet) x 9 x x x x x x x x x x x x

8 x x x x

7 x x

6 ––

x x x x 5 x x x x x x x x x x

x 4 x x x x x

x 3 x x x x x x

2 x x x x x x x x

(13 adet) x x 1 x x x x x x x x x x x
İran asıllı Türk mutasavvıf, filozof, pir. Türk-İslam (11+8) sentezinin mihenk taşı olan Horasan erenlerindendir. Galaktik transfer uzaylı ileri öncü indigo ruh varlığıyla karşı karşıyayız. Omurga sütununa baktığımızda tek eksik dersle gelen çok yaşlı tasarım görmekteyiz. Hoca Ahmet Yesevi (eksiği yok) maneviyatından Şeyh Lokman Perende’nin (eksiği yok) yanında yetişti. Anadolu’ya yerleşmek (5) üzere çıktığı yolculukta Kabe’ye uğrayıp hacı oldu. Nevşehir’de Sulucakarahöyük kasabasına yerleşti (5). Yakın dostu Ahi-Evran ile birlikte Türk dilini yaşatarak ibadet dilini Türkçeleştirmeyi ve Araplarda ikinci planda tutulan kadının dindeki yerini erkek ile eşitlemeyi amaçladı. Kısa zamanda sohbetleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle ünü yayıldı (5). Osmanlı ordusunun temel altyapısını oluşturan Yeniçerilik kurulurken, Bektaşilik ruhuna bağlandılar ve geleneği devam ettirdiler (22+22). Mevlana’ya sual yöneltmek üzere yolladığı dervişine henüz soru sorulmadan şiirle yanıt verilmesiyle mana aleminde irtibata geçtiler (5). Öğretisi bir Bektaşi dedesinin ifadesiyle ‘Hakperestim; mihrabımdır vicdanım. Sevgi dinim, samimiyet imanım’ şeklinde özetlenebilir. Yapılan tasvirlerinde bir koltuğunun altında ceylan (insanın meleksi yönü), diğer koltuğunun altında aslan (insanın nefs yönü) sakince oturtarak yin ve yang’ın (tai-chi) 6. çakradaki dengesini göstermiştir (Denge; sağ ve sol beynin ortasındaki epifizde, 3. gözde yani 6. çakrada edinilir). Türbesindeki Üçler Çeşmesini süsleyen devasa Süleyman’ın mührü ile 6. çakradaki mutlak idrakle mutlak sevgiyi açarak 6’dan 33’e mezun olduğunu görmekteyiz. Erenlerin demine hu dost.

NOT: Bu kısa analiz sayın Rafet Gökhan Ayyüce'nin İndigolar Kitabı'ndan alıntıdır.