KISA ANALİZLER│Fazlullah Esterabadi Numeroloji Analizi (Hurufilik; harf ilimi)

UYGARLIĞIN MİMARLARI - Dünya Tarihindeki Uzaylı İndigolarTam Adı:

SEYYİD ŞİHABÜDDİN FAZLULLAH HURUFİ ESTERABADİ


türkiye, hurufilik, hurufi fazlullah, esterabadi, harflerin gizemi, ebced, numeroloji, numeroloji nedir, numeroloji 2020, numeroloji 2021, pin kodu, insanın pin kodu, numeroloji nedir ,pin kodu hesaplama, numeroloji hesaplama, numeroloji pin kodu, hayatın pin kodu, anadolu misyonu, türkiye karması, anadolu karması, ruhsal, bilgi, türkiye 2021SEYYİD ŞİHABÜDDİN

5 22


FAZLULLAH HURUFİ ESTERABADİ

5 6 3


22+11+8

Doğum Tarihi;


1340

8

Değişim dönüşüm yılları;


1340

+8

1348

+16

1364

+14

1378

O

O

O

9 x x x x x x x

8 x x x x

7 x x

6 x x

5 x x x x

4 x x x x

3 x x x x x x x

2 x x x

1 x x x x x x x xİran’lı mutasavvıf. Harflerin evrenin temel yapı taşı ve varoluşun kökeni olduğunu savunan Hurufiliğin kurucusudur. Galaktik transfer uzaylı öncü indigo ermiş ruh varlığıyla karşı karşıyayız. Omurga sütununa baktığımızda hiç eksik harfi olmayan, üçteki tazyik hariç dengeli bir tasarım görmekteyiz. Estarabad bölgesinin baş kadısı olan babasını küçük yaşta kaybetti. Mevlana’nın bir beyitini duyduktan sonra gece gündüz durmaksızın kendini ibadete verdi. 18 yaşında uzun yolculuklara çıkarak hacı oldu. Rüyalardan aldığı ilhamlarla yönlendirildi (22). Ünlü bir rüya yorumcusu olarak dönemin önde gelen ulema ve siyaset adamlarınıngörüşüne danıştığı bir üstat (22) olarak nam saldı. Kendisine bahşedilen hediyeleri reddederek, Acem takkeleri dikmek (3) suretiyle geçimini sağladı. 40 yaşına varmak üzereyken harflerin ilmi ona rüyada açıklanınca mağarada inzivaya çekilerek (7) harflerle evrensel arketipleri özdeşleştiren mistik felsefesini geliştirdi. Harflerin özündeki ilahi nurun evrenin matriksine nitelik kazandırarak biçim verdiğini, yaşamın ses ile tezahür ederek fizik alem boyutuna indiğinde, bu ses enerjisinin harf biçimini aldığını savundu. İnsanın yüzünde 7 adet hat çizgisi bulunmasını Fatiha’nın 7 ayetine bağladı. Tefekkür(meditasyon) olmadan insanın kendini bilemeyeceğini savundu (7). Seceresi 7. İmam Musa Er-Kazım’a dayanır, seyyid soyudur. Sade ve dürüst yaşam tarzlarıyla büyüyen cemaati dikkatleri çekince, iktidar tarafından şehit edildi. Hurufiliğin etkisi Anadolu’da Bektaşilik içinde şiir ve hat sanatıyla süregelmiştir. Hayy hak hu dost.

NOT: Bu kısa analiz sayın Rafet Gökhan Ayyüce'nin İndigolar Kitabı'ndan alıntıdır.