KISA ANALİZLER│Abdulkadir Geylani Numeroloji Analizi

UYGARLIĞIN MİMARLARI - Dünya Tarihindeki Uzaylı İndigolar


Tam adı:

MUHYİDDİN EBU MUHAMMED BİN SALİH ZENGİ DOST Abdülkadir Geylanitürkiye, evliya, muhammed, geylani, peygamber, numeroloji, numeroloji nedir, numeroloji 2020, numeroloji 2021, pin kodu, insanın pin kodu, numeroloji nedir ,pin kodu hesaplama, numeroloji hesaplama, numeroloji pin kodu, hayatın pin kodu, anadolu misyonu, türkiye karması, anadolu karması, ruhsal, bilgi, türkiye 2021


MUHYİDDİN EBU MUHAMMED EBİ SALİH MUSA

3 8 9 5 1 4

11 19


ZENGİ DOST Abdülkadir Geylani

5 6 5 6

11 11

22


O ( 12. çakra 22 + 11 ‘den 33 adayı )

O ( 11. Çakra bir adet 22'den) ruh boyutu

O O ( 10. Çakra iki adet 11’den ) uzay boyutu

x x 9 x x x x x

x 8 x x x x

7 x x

x x 6 x aşk

x x 5 x x x x x x x x keşf

4 x x x x x x x x hakikat

x 3 x x x x

2 x x x

x 1 x x x xKadiri tarikatının kurucusu İranlı mutasavvıf. Allah’ın ipi olan Kundalini (22) gücünü gördüğü medrese öğrenimi ile 4. çakraya kadar çıkardıktan sonra dönemin ünlü tasavvuf bilginlerinden özel ders alarak nefs-i mutmain’e (4. çakradan aydınlanma mertebesi) ulaşmıştır. Şeyh Yusuf Hemadani etkisiyle tasavvufa gönül vererek 5. çakradan aydınlanmanın mertebesi Nefs’i Raziyeye ulaşarak keşf ilmine vakıf olup astral seyahat liyakatı kazanmıştır. Oruç ve zikir ile 6. çakradan aydınlanma mertebesi Nefs-i Marziye basamağında gönül gözünü açarak meczupluk makamına ermiştir. Bu aşamadan sonraki gerçek hakikat kapısı olan Nefs-i Safiye’ye geçişi kişisel çaba ile değil Allah’ın lütfuyla içine doğmuştur. Hint literatüründe Nirvana olarak geçen kundalininin 7. çakraya kadar tırmanmasıyla ortaya çıkan Fena Fillah halinin, zihnin yok oluşuyla gelen mutlak boşluğunu deneyimlemiştir. Böylece Hakikat-i Muhammedi’ye ulaşarak kusursuz üstatlığıyla döneminin kutbu (33) olmuştur. Evliyalığın getirdiği kerametlerle ilgilenmeyerek galaktik konfederasyon tarafından Şira (Sirius) ana planına bağlı 22 numarasının karşılığı olan 11. çakranın yanına vahdeti sembolize eden 19’u koyarak yeni bir tarikat kurmuştur. Tek zayıf çakrası olan altıya borcunu cezbe kavramına verdiği önemle telafi etmiştir. Geylani seslilerden 6 eder tıpkı cazibe gibi. Hu...


NOT: Bu kısa analiz sayın Rafet Gökhan Ayyüce'nin İndigolar Kitabı'ndan alıntıdır.